Acești termeni și condiții generale guvernează relația dintre Avtorenovacia ™ și persoanele care utilizează site-ul și magazinul online situat la leatherfresh.ro
Definiții
• „NOI“ , „Avtorenovacia ™“- înseamnă Antara Trade LTD cu sediul în Bulgaria, Plovdiv, 1A str. Hariton Kuev, având CUI: BG206208070, e-mail: avtorenovacia@gmail.com , societatea fiind proprietarul magazinului online
www.avtorenovacia.bg
• „SITE WEB“ – înseamnă site-ul cu adres leatherfresh.ro
• „CONT“ – înseamnă un cont înregistrat la leatherfresh.ro
• „MAGAZIN ONLINE“ – înseamnă magazin virtual situat pe leatherfresh.ro oferind posibilitatea de a cumpăra bunuri prin Internet.
• „CONSUMATOR“ – înseamnă o persoană care utilizează funcționalitatea site-ului.
• „SOLICITANT“ – înseamnă o persoană care face o achiziție de bunuri de la magazinul online.
• „UTILIZATOR“ – înseamnă un consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor.
• „DATE PERSONALE“ – înseamnă date cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal și a dreptului european („LPDP”).
• „RAMBURS“ – înseamnă o taxă contra plată în sensul Legii privind serviciile poștale (PSA).
• „CONDIȚII GENERALE“ – înseamnă termenii și condițiile prezente. Făcând clic pe orice link, buton sau aplicație de pe site, cu excepția linkului către acești termeni și condiții, sunteți de acord în mod explicit și necondiționat cu acești termeni și condiții pentru utilizarea site-ului și a magazinului online.

Înregistrare
Site-ul poate fi vizualizat fără înregistrare. Înregistrarea este necesară numai pentru utilizarea anumitor funcționalități pe site și este absolut voluntară și gratuită. Pentru a vă înregistra, trebuie să aveți vârsta de 18 ani, iar la prima comandă să specificați opțiunea de înregistrare a unui cont, atunci va apărea un câmp în care vă veți specifica parola.
După finalizarea cu succes a comenzii, adresa de e-mail specificată în ea va fi numele dvs. de utilizator.

IMPORTANT! Prin crearea unui cont, declarați că aveți peste 18 ani.
Rețineți că atunci când înregistrați un cont, parola este criptată, ceea ce înseamnă că numai dvs. o puteți vedea și știți că nici o parte din acesta nu este accesibilă echipei noastre și o puteți recupera numai cu ajutorul butonului „Parolă pierdută“.

În cazul în care nu doriți să vă înregistrați un cont, aveți opțiunea să faceți cumpărături în calitate de invitat, iar datele furnizate în acest caz sunt procesate numai în scopul executării comenzii specifice și nu sunt stocate pentru comenzile următoare.

General
Numai bunurile care pot fi adăugate în coșul de cumpărături pot fi achiziționate de la magazinul online.

Prețuri
Toate prețurile afișate pe site sunt în RON și sunt valabile numai la data publicării lor, iar Avtorenovacia ™ iși păstrează dreptul, fără notificare, sa le schimbe în orice moment. Prețurile licitațiilor online confirmate de Avtorenovacia ™ nu pot fi modificate. Prețurile afișate pe site / magazinul online sunt finale și includ toate taxele și tarifele, fără nici un preț de procesare sau de expediere – enumerate separat în cazul în care este datorat.

Informații privind utilizatorilor

Comenzi
Comenzile pot fi făcute numai de utilizatorii care au acceptat termenii și condițiile generale. Pentru a plasa o comandă, trebuie să completați formularul de comandă urmând pașii de comandă.
Plată
Prețul unei mărfuri comandate de magazinul online este plătit prin plata ramburs la livrare și la adresa indicată de client.
Toate plățile se efectuează numai RON. Cu acceptarea acestor termeni și condiții, cumpărătorul își dă acordul explicit și necondiționat că Avtorenovacia ™ să dea pentru livrarea și prelucrarea bunurilor comandate către o companie de expediție. Atunci când se utilizează „Plata ramburs”, cumpărătorul înmânează curierului toată suma datorată (inclusiv costul mărfurilor și prețul de procesare și livrare) indicată pe factură / chitanța de numerar și autorizează curierul să transmită plata autorizată în numele său și în contul său.

În cazul plății ramburs: cumpărătorul primește de la curier o factură / chitanță care indică întreaga sumă datorată, inclusiv prețul mărfii și prețul de procesare și livrare. Cumpărătorul va livra curierului toată suma datorată și plata va fi indicată în documentul care certifică livrarea mărfurilor, care va servi și ca chitanță.
IMPORTANT!!! Conform art.113 alin. 4 din Legea TVA, emiterea unei facturi sau a unei ajustări a facturii deja emise se face în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data achiziționării. La expirarea acestei perioade, Avtorenovacia ™ nu are nici o obligație de a emite o factură sau o corecție a unei facturi deja emise.
Contract
Contractul de vânzare la distanță între Avtorenovacia ™ și cumpărătorul se consideră încheiat după confirmarea ordinului. Confirmarea unui contract la distanță încheiat cu Avtorenovacia ™, inclusiv toate informațiile prevăzute la art. 47, par. 1 din CPA, se face pe adresa de mail furnizată de cumpărător sau prin telefon.

Livrare
Livrarea bunurilor comandate din magazinul online se face numai pe adrese din teritoriul Republicii România. În cazul în care comanda se referă la o adresă în afara teritoriului Republicii România, aceasta va fi executată, dar expedierea trebuie plătită în avans prin transfer bancar. Primirea mărfurilor se face numai după ce cumpărătorul a semnat un document care certifică primirea. Termenii de livrare pentru bunurile comandate prin magazinul online sunt:
1. Pentru bunuri comandate până la ora 17:00 în orele lucrătoare de luni până vineri – expedierile vor fi trimise în aceeași zi sau în cel mult 48 de orе. Livrarea anticipată în acest caz este de 1 până la 3 zile lucrătoare.
2. Pentru bunurile comandate după ora 17 – comanda va fi executată în următoarea zi lucrătoare sau în cel mult 48 de ore. Livrarea anticipată în acest caz este de la 1 la 3 zile lucrătoare.
IMPORTANT!!! Condițiile se aplică dacă nu intră în conflict cu timpul de livrare aplicat de curier.

Avtorenovacia ™ își păstrează dreptul unilateral, fără a fi nevoie să informeze cumpărătorul, să prelungească termenele cu până la 5 zile. Mărfurile sunt livrate în mod standard – de mână împotriva semnăturii, pentru transporturi mai mari (la discreția persoanei care efectuează livrarea) livrarea se face la intrarea în clădire.

În cazul în care este imposibil sau dificil să fie livratе personal bunurile, ei se deservesc după cum urmează:
1. pentru o adresă de afaceri – unei persoane care lucrează la adresă, menționând numele și funcția / departamentul persoanei care a primit produsul.
2. pentru adresă de domiciliu – unui membru al gospodăriei, care să indice numele persoanei care a primit expedierea și relația sa cu destinatarul. În cazul în care transportul nu poate fi efectuat într-o primă vizită, nu prin vina Avtorenovacia ™ / curierului (în cazul în care nimeni nu se află la adresa etc.), persoana care livrează, trimite un anunț care să indice numărul de telefon pe care destinatarul poate contacta în termen de trei zile lucrătoare pentru a specifica o nouă perioadă de livrare.
În cazul în care produsul nu poate fi predat și în a doua vizită și aceasta nu este din vina a Avtorenovacia ™ / curierului, contractul la distanță se încheie automat, caz în care, ca o pedeapsă pentru eșecul său de către cumpărător, Avtorenovacia ™ deține toate sume predate de către cumpărător.
Cuvintele din teza precedentă se aplică și cazurilor în care un destinatar refuză în mod nejustificat să accepte un produs. Avtorenovacia ™ / curierul nu este responsabil pentru neexecutarea comenzii în cazurile în care cumpărătorul a indicat date personale incorecte, incomplete și / sau inexacte, inclusiv când indică o adresă incompletă, inexactă sau falsă.

Valoarea livrării mărfurilor comandate prin leatherfresh.ro este în detrimentul destinatarului, cu excepția cazului în care există o promoție activă care include livrarea gratuită.

Verificare mărfurilor
La primirea mărfurilor cumpărătorul este obligat să le revizuiască și în cazul în care constată deficiențe manifeste, lipsa unora dintre accesorii însoțitoare și / sau oricare dintre documentele cerute de legislația română, să informeze imediat persoana care efectuează livrarea. În caz contrar, proprietatea este considerat aprobat, cumpărătorul pierde dreptul de a pretinde mai târziu că produsul este livrat cu defecte evidente, lipsa unor accesorii sau documente.

Anularea unui contract la distanță

În temeiul art. 50 din APC consumatorul are dreptul de a anula contractul la distanță, fără a da nici un motiv, fără compensații sau penalități și fără a suporta costuri (cu excepția costurilor în temeiul art. 54, alin. 3 și art 55 din CPA) în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor de către consumator sau de către o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de consumator. De asemenea, în cazul în care consumatorul a comandat mai multe bunuri într-o singură comandă și livrate separat – de la data la care consumatorul sau o parte terță alta decât transportatorul și care este indicată de consumator să ia ultimul produs.
Dreptul de retragere poate fi exercitat numai dacă consumatorul a prezentat la Avtorenovacia ™ produsele în ambalajul său original, produsul neutilizat într-o formă rezervată, toate accesoriile, documentele și chitanța / factura originală pentru cumpărare.
Pentru a putea exercita dreptul de retragere, trebuie să o solicitați în scris la adresa: leatherfresh.ro@gmail.com

În cazul retragerii din contractul la distanță, consumatorul trebuie să trimită sau să predea mărfurile înapoi către Avtorenovacia™ în cel mult 14 zile de la data la care consumatorul a notificat Autorizația cu privire la decizia sa de retragere din contract. Până la livrarea produselor către Avtorenovacia™, riscul de avarie accidentală este suportat în totalitate de către utilizator.

Publicarea de recenzii despre produse

Pentru a publica recenzii nu e necesară înregistrarea. Publicarea recenziilor este realizata de Avtorenovacia™ după o evaluare unanimă a relevanței / meritelor conținutului lor. Comentariile trebuie să fie scrise în limba română sau în limba engleză și să conțin doar opinia obiectivă a autorului despre produsul, pe baza impresiilor sale directe asupra avantajelor / dezavantajelor constatate în timpul utilizării produsului.
Recenzii care nu îndeplinesc conținutul de mai sus sau: comentarii, care nu au nici o legătură cu mărfurile pentru care au fost publicate, recenzii în care exprimarea opiniei nu este a autorului sau care nu se bazează pe experiența sa directă cu informații despre disponibilitatea / prețul mărfurilor în altă parte; recenzii care conțin comentarii obscene sau ofensive, defăimătoare, discriminatorii sau cu intoleranță, cum ar fi rasa, naționalitatea, etnia, sexul, originea, religia, conținând mesaje promoționale și / sau informații pentru concurenți cu conținut contrar eticii profesionale și comerciale sau subminând prestigiul și reputația oricărei persoane, al căror conținut este necorespunzător sau încalcă sau amenință să încalce drepturile și interesele legale nu va fi publicate.

Comentariile publicate sunt cu conținutul prezentat de autor, fără intervenții și corecții editoriale și exprimă doar opinia sa. Avtorenovacia ™ nu este responsabila pentru conținutul recenziilor publicate.

Avtorenovacia ™ își păstrează dreptul, fără nicio responsibilitate, fără a fi nevoie să justifice, să nu publice o recenzie, indiferent de conținutul ei.

Politica de confidențialitate

Confidențialitatea și securitatea datelor personale ale clienților noștri au fost întotdeauna de o importanță capitală pentru noi. Din acest motiv, am creat această Politică de confidențialitate a lui Avtorenovacia™, care acoperă modul în care colectăm, folosim, stocăm, dezvăluim și ștergem sau, în general, „procesăm” datele dvs.
Politica noastră de confidențialitate ne permite să asigurăm un nivel de protecție la fel de ridicat pentru toți utilizatorii de leatherfresh.ro
Datele furnizate în timpul creării unui cont vor fi înregistrate într-o singură bază de date a lui Avtorenovacia™.
Acordul cu Termenii și condițiile generale, care face parte integrantă din această politică de confidențialitate, este considerat un acord conform căruia datele furnizate în contul dvs. sunt comentate în mod liber între Avtorenovacia™ și partenerii săi.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Datele personale reprezintă orice informație care poate fi utilizată pentru identificarea unei persoane. Informațiile personale pot fi solicitate de fiecare dată când ne contactați sau ne furnizați produsele și serviciile noastre. Numai sub rezerva acestei Politici de confidențialitate și a tuturor prevederilor legale aplicabile Administratorul și partenerii săi pot să comunice aceste informații între ele și să le utilizeze. Datele dvs. personale sunt procesate numai pe teritoriul republicii Bulgaria și republicii România numai pe durata și în scopurile pentru care a fost furnizat.

Ce date personale colectăm

Când vă înregistrați un cont, cumpărați un produs, participați la o loterie etc., putem colecta diferite tipuri de informații, inclusiv nu numai numele, ci și adresa poștală, numărul de telefon, e-mailul, modul preferat de comunicare etc.
În cazurile în care trebuie emise anumite documente, cum ar fi o factură, pot fi necesare date suplimentare în conformitate cu cerințele de reglementare.
Stocăm un istoric al comenzilor făcute din orice cont înregistrat pe site.

Cum folosim datele cu caracter personal

Procesăm datele dvs. personale pentru a îndeplini obligațiile în calitate de parte la un contract pentru vânzarea de bunuri sau servicii. Putem să le folosim periodic pentru a trimite mesaje importante, cum ar fi notificări de comenzi, modificări la Termenii și condițiile sau alte politici.
Dacă ați solicitat consimțământul, procesăm datele dvs. pentru a vă informa despre promoțiile actualizate. Odată solicitat, consimțământul poate fi retras în orice moment.
În cazul în care ați fost de acord să participați la anumite evenimente (concurs, joc etc.), procesăm datele pe care ni le furnizați pentru a gestiona aceste activități.
Datele furnizate cu privire la cererea de locuri de muncă vor fi utilizate numai în scopul selectării și evaluării adecvării candidatului pentru această funcție.

Dezvăluirea către terți

În anumite cazuri, pentru a îndeplini obligațiile care decurg din contracte sau acorduri juridice încheiate cu dvs., vom fi obligați să divulgăm datele personale pe care le furnizați partenerilor noștri (de ex. Transport, curier, serviciu, instituții financiare, asigurători etc.) sau autorităților competente.

Protecția datelor cu caracter personal

Administratorul ia măsuri de precauție, inclusiv măsuri administrative, tehnice și fizice, pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii, furtului și utilizării incorecte, precum și împotriva accesului, dezvăluirii, modificării sau distrugerii neautorizate.
Atunci când postați în forumuri, camere de chat sau servicii de rețele sociale, informațiile personale pe care le distribuiți sunt vizibile pentru alți utilizatori și pot fi citite, colectate sau utilizate de aceștia. În astfel de cazuri, sunteți responsabil pentru informațiile personale pe care alegeți să le furnizați.

Integritatea și păstrarea datelor cu caracter personal
Vom păstra datele dvs. personale pentru o perioadă necesară pentru a îndeplini scopul specific pentru care sunt procesate și apoi veți fi șterse, cu excepția cazului în care un instrument legal prevede ca acestea să fie păstrate pentru o perioadă mai lungă.

Drepturile subiectului ale cărui sunt datele personale

Puteți verifica exactitatea, completitudinea și actualitatea informațiilor dvs. personale și le puteți corecta conectându-vă la contul dvs.
Dacă doriți să vă retrageți acordul pentru prelucrarea datelor personale, să solicitați o corectură, un obiect de procesare sau să solicitați ștergerea datelor dvs. („dreptul de a fi uitat”), trebuie să trimiteți o cerere în acest sens prin e-mail către avtorenovacia@gmail.com
Pentru a evita abuzurile, cererile cu conținutul de mai sus vor fi vizualizate numai dacă sunt trimise din e-mailul utilizat pentru înregistrarea contului sau dacă nu este înregistrat, vom aștepta un număr de telefon al clientului care dorește să ștergă datele sale personale din baza noastră de date, păstrând în același timp dreptul de a solicita date suplimentare pentru a stabili identitatea solicitantului și a persoanei vizate la care se referă.
Solicitările privind datele cu caracter personal vor primi un răspuns în termen de o lună, iar dacă trebuie să prelungească termenul, veți fi informat despre extensia și despre motivele întârzierii. Putem refuza să procesăm cereri care sunt dublate în mod nerezonabil sau care amenință confidențialitatea altor utilizatori. În orice caz, aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal.

Fişierele de tip cookie

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browserul dumneavoastră web pe hard disk-ul sau memoria dispozitivului utilizat (de exemplu: computer, laptop sau smartphone) în funcție de site-urile web pe care le vizitați. De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dumneavoastră cu site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dumneavoastră (de exemplu: datele de autentificare, limba utilizată), informațiile stocate fiind citite de către site-ul web originar sau către alt site web căruia le aparțin, atunci când vizitați din nou site-ul web utilizând același dispozitiv.
Nu suntem responsabili dacă browserul dvs. de Internet nu acceptă controlul utilizării, eșuarea de a stoca sau șterge cookie-urile salvate. În cazul în care dezactivați stocarea cookie-urilor sau ștergeți cele salvate anterior, este posibil ca site-ul să funcționeze defectuos.

Alte

Avtorenovacia™ se angajează să furnizeze numai serviciile prezentate pe site în timp ce sunt prezentate. Toate informațiile prezentate pe site, inclusiv desenele, stocurile, prețurile și locația produselor, sunt valabile numai la momentul depunerii lor. Avtorenovacia™ își rezervă dreptul de a schimba informațiile în orice moment fără notificare. Responsabilitatea utilizatorului să verifice condițiile de utilizare și informații privind prețurile, disponibilitatea, etc pentru a fi informat cu în cazul în care acestea au fost modificate.
În orice caz, modificarea va avea efect în viitor și nu va afecta comenzii efectuate înainte de orice schimbare. În cazul în care este necesară o aprobare suplimentară din partea noastră, trebuie acordată; altfel, indiferent de confirmarea ordinului, acesta va fi considerat nevalid.

Avtorenovacia™ nu este responsabilă pentru conținutul și siguranța site-urilor la care link-urile sunt postate pe acest site. Dacă faceți clic pe astfel de linkuri și pe utilizarea site-urilor la care sunt redirecționate linkurile, este în totalitate pe propriul dvs. risc și răspundere. Atunci când este necesar, utilizatorii site-ului se angajează să furnizeze datele corecte și complete pe care le solicită.

Pentru utilizatorii incorecți, accesul la resursele site-ului și la magazinul online va fi blocat. Conturile de utilizator care încalcă termenii de utilizare a site-ului și a magazinului online, precum și conturile de utilizator care le utilizează în nici un scop vor fi șterse.

Dispozițiile legislației în vigoare în Republica Bulgaria se aplică aspectelor care nu sunt reglementate în aceste condiții generale. Toate litigiile privind interpretarea și punerea în aplicare a acestor clauze generale și interpretarea și executarea contractelor la distanță pentru bunuri comandate de magazinul online vor fi soluționate prin acord și în caz de nerespectare a litigiului vor fi soluționate de instanța competentă
Actualizare
Avtorenovacia™ poate actualiza periodic acești Termeni și condiții. La schimbarea site-ului, va fi afișat un anunț și Termenii și condițiile actualizați.

Ultima actualizare: 16.06.2023

Salut,ai aveți puțin și vă veți finaliza achiziția 🙂

Rămâne de introdus câteva detalii suplimentare.